elektronikus magyar irodalom
Fórum - Lapok - Linktár - GyÍK - Impresszum


Oravecz Imre
Oravecz Imre művei.
Dokk / szerk: Jónás Tamás; Lackfi János, online szöveg

Oravecz Imre
Radnóti koszorúja. Magyar költők versei Radnóti Miklósról
Vers. [Írta Kormos István ... et al. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Z. Szabó László Kiadja Győr-Sopron megye Tanácsa.]
Győr-Sopron m. Tanács, Győr, 1979. ISBN 963-03-0886-X * fűzött : 12,- Ft

Oravecz Imre
Az éjszaka csodái.
Vers. [Válogatta és szerkesztette, az előszót írta Horgas Béla Írta Weöres Sándor et al..]
Kozmosz Kv., Budapest, 1981. ISBN 963-211-521-X v. : 29,- Ft (hibás ISBN ISBN 963 211 415 9)

Oravecz Imre
Versek a zsebben.
Vers. [Írta Ratkó József ... et al. Válogatta és szerkesztette Alföldy Jenő.]
Móra, Budapest, 1978. ISBN 963-11-1436-8 fűzött : 11,- Ft

Oravecz Imre
"Itt születtem én, ezen a tájon...".
Próza. [Antológia. Vál. és szerk. Kalász Márton Orosz Gergely rajz..]
Móra cop., Budapest, 1990. ISBN 963-11-6648-1 kötött : 48,- Ft

Oravecz Imre
Nem szép versek. Válogatás az 1992. év verseiből
Vers. [Antológia. Vál. és szerk. Berkes Erzsébet Oravecz Imre]
Nap, Budapest, 1993. ISBN 963-8116-00-5 fűzött : 233,- Ft

Oravecz Imre
Versmondók könyve. Válogatás a mai magyar költészetből
Vers. [Antológia. Szerk. Dobozi Eszter Írta Aczél Géza et al..]
NI, Budapest, 1984. ISBN 963-651-232-9 * fűzött

Oravecz Imre
Új aranyhárfa. Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra
Vers. [Antológia. Vál. és szerk. Tenke Sándor.]
Ref. Zsinati Iroda, Budapest, 1987. ISBN 963-300-195-1 kötött : 300,- Ft

Oravecz Imre
Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről
Vers. [Dékány Endre és Rónay László közreműködésével vál., szerk. és bevezetővel ellátta Lukács László A kísérő tanulmány Sőtér István munkája Írta Juhász Gyula et al..]
Vigilia, Budapest, 1984. ISBN 963-02-3381-9 kötött : 120,- Ft