elektronikus magyar irodalom
Fórum - Lapok - Linktár - GyÍK - Impresszum


Marno János
Anderntags. Neue ungarische Lyrik
Vers. [Hrsg. von Paul Kárpáti Vál. és szerk. Kárpáti Pál.]
Argumentum - Gutke Köln, Budapest, 1996. ISBN 963-446-015-1 kötött : 750,- Ft 3-928872-24-9

Marno János
Poe`tes hongrois d'aujourd'hui. Anthologie dirigée par Thomas Szende
Vers. [... trad. par Line Amselem-Szende et Thomas Szende.]
Orpheus cop., Budapest, 1999. ISBN 963-9101-58-3 fűzött

Marno János
Einlesebuch. Ein Lesebuch zur ungarischer Literatur
Vers. [Hrsg. von Julianna Wernitzer Mit einem Vorwort von György Dalos Hrsg.: Vorbereitungskomitee Schwerpunktthema Ungarn, Frankfurt 1999.]
vorbereitungskom. Schwerpunktthema Budapest Frankfurt, Budapest, 1999. ISBN 963-03-4727-X * fűzött

Marno János Sáskajárás
West, Nathanael.: Sáskajárás.
Próza. [Kisregények. Ford. Vándor Vera, Bartos Tibor, Széky János Az előszót írta Nigel Gearing Az utószót írta Marno János.]
Kalligram, Pozsony, 1995. ISBN 80-7149-082-2